Ubicació de l’escola

Escola Sentfores
C/ Pla del Maset, 5
08500 – Vic (Sentfores)
T. 93 885 34 20
M. a8030819@xtec.cat